PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR ASOCIATIEI JUDETENE COLUMBOFILE VOIAJORUL SALAJ DIN DATA DE 18.11.2018

ASOCIATIA COLUMBOFILA VOIAJORUL SALAJ

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR
ASOCIATIEI JUDETENE COLUMBOFILE VOIAJORUL SALAJ

Data: 18.11.2018

Prezentul proces verbal s-a încheiat in data de 18.11.2018 cu ocazia întrunirii Adunării Generale Ordinare a Asociației Județene Columbofile Voiajorul Sălaj, la locația si ora anuntate anterior:

Căminul Cultural Criseni, localitatea Criseni, ora 14.00, adresa Str. Ștrandului Nr. 283.

Ordinea de zi propusa pentru ședința Adunării Generale a fost următoarea:

Desfasurarea Adunării Generale Ordinare a Asociației Județene Columbofile Voiajorul Sălaj

  • Constatarea întrunirii cvorumului necesar desfășurării Adunării Generale prezenți 60 membri dintr-un total de 81 membri activi cu drept de vot (⅔ din numărul membrilor activi cu drept de vot), conform statutului asociației.
  • Desemnarea unei comisii formate din 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal.
   Pentru întocmirea procesului verbal sunt propuși domnii: Ioan Stroian, Marian Christian, Doru Negrean, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
  • Desemnarea unei comisii formate din 3 persoane pentru numărarea voturilor pentru scrutinul pentru validarea hotărârii Adunării Generale a reprezentaților Asociației din data de 01.11.2018.
   Pentru comisia de numărare a voturilor pentru scrutinul pentru validarea hotărârii Adunării Generale a reprezentaților Asociației din data de 01.11.2018 au fost propuși domnii: Fekete Robert, Nemeș Zsolt și Mocan Samuil. Se supune la vot, cu unanimitate de voturi se aproba.
 • Punctul 1 al ordinii de zi: Prezentare situației financiar-contabila pentru anul 2018
  Domnul Cherecheș Dorin a prezentat membrilor prezenți bilanțul de venituri și cheltuieli aferente sezonului 2018, constatându-se că cheltuielile s-au încadrat în bugetul aferent anului 2018.
 • Punctul 2 al ordinii de zi: Scrutin pentru validarea hotărârii Adunării Generale a reprezentaților și comitetului director al Asociației din data 01.11.2018
  Sunt prezentate faptele pentru care s-a decis luarea hotărârii Adunării
  Generale a Asociației pentru domnii Kiss Laszlo și Mitre Ciprian.
  Domnului Kiss Laszlo i se reproseaza urmatoarele:
  ● Proferarea de injurii la adresa membrilor conducerii asociatiei;
  ● Înregistrarea discuțiilor cu membri ai asociației fără acordul lor, în scop de denigrare ulterioară a asociației;
  ● Tentativa de rupere a asociației și migrare spre un punct de îmbarcare creat pe raza județului Satu Mare, contrar RNS;
  ● Se face vinovat de încălcarea Art. 12, pct.1 și Art.13 pct.e (calomniere, injurii aduse membrilor conducerii asociației), pct.j (defăimare, subminarea activității sportiv-columbofile a asociației), pct. o – postarea pe site-uri a materialelor cu conținut calomniator și defăimător la adresa imaginii Asociației Columbofile – încălcarea Art. 19 pct. g și k din statutul FNCPR.
  După expunerea motivelor domnul Kiss Laszlo a luat cuvântul exprimându-și punctul de vedere la cele enunțare mai sus.
  Domnului Mitre Ciprian i se reproşează următoarele:
  ● 2 tentative de înființate de club columbofil în localitatea Cehu Silvaniei fără a întruni condițiile minime de înființare, fără a informa și a cere avizul Filialei Voiajorul Sălaj, folosindu-se pentru aceasta de semnătură falsă din partea unui membru care la data semnării documentului nu se alfa în țară.
  ● Afirmația ca planul de zbor pentru anul 2018 nu a fost validat de Adunarea Generala a Asociației, ea nefiind convocată în acest sens.
  Pentru validarea planului de zbor pentru anul 2018 a avut loc o ședință a Adunării Generale în data de 10.02.2018 (Exista proces verbal de ședință).
  De asemenea domnul Mitre Ciprian a depus o reclamație către CNS al FNCPR și CD al FNCPR prin care cere anulare planului de zbor aferent anului 2018 pentru Asociația Columbofilă Voiajorul Sălaj.
  Datorită faptelor enunțate mai sus considerăm afirmațiile domnului Mitre Ciprian ca fiind dezinformatoare, mincinoase, și calomniatoare la adresa conducerii Filialei Voiajorul Sălaj.
  ● Operațiuni financiare în contul AS Voiajorul Sălaj fără a fi mandatat de conducerea asociației în scopul efectuării de plăti a cotizațiilor FNCPR pentru 2 membrii cu situații neclare pentru anul 2017 și un membru care nu mai activa în cadrul AS Voiajorul Sălaj din anul 2016.
  ● Emiterea de reclamații simultan către Președintele Asociației, Comitetul Director al Asociației , Comisia sportiva a Asociației, către Federația Naționala, Comisia Națională Sportivă, CD al FNCPR, încălcând astfel Art. 99 din RNS.
  ● Refuzul de a se prezenta ni fața Comisiei de Disciplina a Asociației Sportive Voiajorul Sălaj pentru a da lămuriri și a clarifica reclamațiile depuse deși a fost citat în mod expres prin scrisoare recomandată.
  ● Reclamațiile se depun pe linie ierarhica în conformitate cu prevederile RNS art. 14 și art.19
  ● Încălcarea Art. 100 care menționează că membrilor li se interzice sub sancțiunea de excludere orice acțiune în justiție până la epuizarea tuturor căilor de atac (contestare) înaintată către comisiile de la nivelul Asociației din care fac parte și FNCPR. A se vedea reclamația depusă contra domnului Tărău Dănuț direct la procuratura Sălaj (Art. 8 lit. j)
  ● Instigarea la fals sub semnătură privată, fals și uz de fals – A se vedea semnătura unui membru columbofil din Cehu Silvaniei pe un act depus de domnul Mitre Ciprian – în condițiile în care la data semnării documentelor acesta nu se afla în țară.
  ● Refuzul de a asista la reclemările solicitate în mod expres președintelui CNS al FNCPR la 2 îmbarcări la care s-a delegat observator din parte FNCPR (Exista proces verbal depus de observator la CNS prin care își exprimă indignarea față de aceasta situație).
  Menționăm faptul ca domnul Mitre Ciprian nu a fost prezent la Adunarea Generala Ordinara a Membrilor Asociației.

  S-a trecut la votul secret pe buletine de vot pentru validarea hotărârii Adunării Generale a Asociației din data 01.11.2018. In urma votului secret pe buletine de vot introduse în urnă s-a validat hotărârea Adunării Generale a reprezentaților Asociației Voiajorul Sălaj cu următoarele rezultate:

  • Pentru suspendarea domnului Mitre Ciprian din activitatea sportiva la nivelul Asociației Voiajorul Sălaj au votat 46 membri, 5 s-au abținut, iar 9 au fost împotriva suspendării.
  • Pentru suspendarea domnului Kiss Laszlo (Familia Kiss) din activitatea sportiva la nivelul Asociației Voiajorul Sălaj au votat 36 membri, 5 s-au abținut, iar 19 au fost împotriva suspendării.
  • Punctul 3 al ordinii de zi – Diverse.
   In urma discuțiilor avute s-a constat ca tot mai multi membri din cadrul Asociației Sportive Voiajorul Sălaj doresc să își achiziționeze ceasuri constatatoare Topigeon V8. In acest sens pentru o desfășurare cît mai bună a îmbarcărilor și desigilărilor este nevoie de cumpărarea unor trape de îmbarcare pentru acest tip de ceasuri constatatoare. In vederea achiziției de către asociație a acestor trape de îmbarcare se vor strânge bani in cuantum de 100 lei pentru fiecare din cei care își vor achiziționa acest tip de ceas constatator.
   De asemenea s-au înmânat cardurile de membru FNCPR pentru membri asociației care nu aveau carduri FNCPR pana la data ședinței.

  Comisia de validare a voturilor:
  Nemes Zsolt
  Mocanu Samuil
  Fekete Robert
  Redactat:
  Marian Christian,
  Ioan Stroian,
  Negream Doru
  Presedinte,
  Bojan Horea
  Criseni
  18.11.2018.

Leave a Reply