Comunicat al Comisiei de disciplina – 6 Iunie 2018

Comisia de disciplină a Asociaţiei Sportive Voiajorul SĂLAJ, întrunită în termenul de cincispprezece zile cerut de CD al Asociaţiei Sportive Voiajorul SĂLAJ, a luat act de hotărârile Comitetului Director şi a preluat înscrisurile redactate la şedinţa din 27 Mai 2018, inclusiv reclamaţia numitului Mitre Ciprian la adresa D-lui Tărău Dănuţ, însoţită de declaraţiilor celor menţionaţi ca martori în cauză.

Comisia de disciplină, după analiza înscrisurilor, va comunica următorii paşi, în conformitate cu statutul Asociaţiei Sportive Voiajorul SĂLAJ şi statutul F.N.C.P.R. (articolul 20 – pct. 9 şi articolul 29 – pct 2 şi 3).

Preşedintele Comisia de disciplină

LUCACIU FLORIN

6 Iunie 2018